Básně a kresby (z fotoalba) – Květa Válová

Vyprodáno NOVINKA

V domě sester Válových se spolu s jinými písemnostmi, nejspíš dosti fragmentárními a dosud jen málo prozkoumanými, zachovalo album s básněmi a kresbami Květy Válové. Básně z alba jsou formálně jednoduché, většinou jde o čtyřverší nebo dvojverší s rýmy abab, resp. aa bb. Hovorové polohy se mísí s knižní mluvou, prostořekostí a drsným i jemným humorem. Některé básně jsou krátké, jedno až tři čtyřverší, a jiné jsou mnohem delší, od pěti do třiceti strof. Většina krátkých básní se týká života malířky ve věku kolem třiceti let: takováhle nyní jsem a takhle se mi daří. Nejde o pocity, ale o reálné vhledy do osobní situace (např. finanční nouze nebo hlad). Delší básně zachycují kontakty umělkyně s jinými lidmi (např. malířka mezi horníky na šachtě) a mají epický nebo výčtový ráz (např. průběh setkání s nápadníkem nebo otázky a odpovědi ve zdravotnické rubrice). Většinou jde o variace na "městský folklór" (mj. náznak hororu, civilní groteska). Není odtud daleko ke gellnerovské dekadenci, váchalovským sarkasmům a kolářovskému zaujetí promluvami "obyčejných lidí". Kresby s verši skvěle souznějí. Je zřejmé, že autorka se básněním i kresbou dobře bavila a uměla jedno s druhým doplňovat.

Tuto knížečku (formát 12 x 15 cm) vydalo v r. 2022 nakladatelství Halda Kladno a Spolek Podprůhon ve druhém vydání ke 40. Kladenským dvorkům a výročí 100 let od narození sester Válových.

190,00 Kč