Karl Wittgenstein: Ocelový král, mecenáš a sběratel

Kniha přináší první ucelenější pohled na zakladatele Poldiny huti. Historik a dlouholetý ředitel Muzea Strojíren Poldi Jiří Kovařík představuje chronologii Wittgensteinova života a poukazuje především na jeho podnikatelské dovednosti, které ho dovedly až po bok magnátů typu Rotschilda či Carnegieho.

Historička umění Radoslava Schmelzová naopak zdůrazňuje spíše Wittgensteinův vztah k umění, architektonickou podobu jeho rakouských sídel a pestrý rodinný život.Součástí knihy je i přepis Wittgensteinových pamětí, které podnikatel ke konci života nadiktoval své dceři Hermine.

Kniha je psána dvojjazyčně. České texty jsou zároveň přeloženy do německého jazyka. Kniha navíc obsahuje mnoho dobových fotografií.

100,00 Kč