Alexandr Němec

hlava haldí divize Rozdělov 

Architektura, urbanismus a krajinářství - v těchto pojmech je obsažena halda vědění, ze kterého je možné poučit se a vytvořit například lepší místo pro život. Jsem Kladeňák, který prošel studiem architektury a stavitelství na FSv ČVUT a následně studiem krajinářství. V současné době studuji magisterský obor Krajinářská architektura. 

V Haldě funguji zejména v rámci záležitostí kolem rozdělovského sídliště, které mě fascinuje v mnoha ohledech, ať již z ryze architektonického úhlu pohledu, tak i po stránce historické. Dalším střípkem z mozaiky zájmů, je záliba v sochařském umění na našem území od 1. poloviny 20. století s přesahem do roku 1989. Mám rád přírodu, do které se stále často vypravuji. 

Mojí velkou radostí je hudba a s tím spojená hra na kytaru. Rád pomáhám a podporuji vše, v čem naleznu smysl. Snažím se vždy řídit heslem architekta Josefa Havlíčka "Nikdy nepřičiním svůj podpis pod dílo průměrné." A proto jsem v Haldě.