Pořádáme pestrou škálu akcí,
pro lidi s různými zájmy

Science Café Kladno

Vědecké večery o aktuálních tématech české a světové vědy, na kterých se po přednášce můžete zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Přírodovědné vycházky

Výpravy s Michalem Procházkou za málo známými perlami přírody kladenského okresu se spoustou zajímavých informací o floře, fauně či geologii.

Historické vycházky

Málokdo toho ví o historii Kladna tolik jako Zdeněk Pospíšil. Ve spolupráci s Městským informačním centrem pořádáme každý rok několik tematických vycházek.

Vydávání knih

Pomáháme na svět publikacím s regionálním zaměřením nebo od kladenských autorů. Zaměřujeme se na literaturu faktu, ale tu a tam vydáme i jiný žánr.

Audioknihy

Naše knížky si za roky, co je děláme, našly tisíce čtenářů. Nejsou ale mezi nimi ti, kdo si knížky jednoduše přečíst nemohou. Nevidomí, slabozrací, senioři. Pro ty všechny chceme převést naše knížky do audio podoby. A samozřejmě taky pro všechny, kdo dávají přednost audiu.

Kladno 4 better living

Dlouhodobý komunitní projekt, jehož cílem je oživení sídliště pod kladenskými věžáky a diskuse o proměně jeho veřejného prostoru.

Kladenské osobnosti

Webová databáze významných, ale často pozapomenutých osobnosti Kladna z různých oblastí od kultury přes sport po politiku. 

Halda dalších akcí

Pravidelně se účastníme happeningu Ukliďme Česko a tu a tam nás napadne i nějaký další typ akce. Vedle toho se podílíme na řadě akcí jako partner/spolupořadatel.

Kladno minulé

Halda udržuje webový projekt Kladno minulé, který v roce 2008 založil Roman Hájek a Zuzana Vlčková. Na projekt přímo navazuje naše nakladatelská činnost.