Pořádáme pestrou škálu akcí, pro lidi s různými zájmy

Science Café Kladno

Vědecké večery o aktuálních tématech české a světové vědy, na kterých se po přednášce můžete zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Přírodovědné vycházky

Výpravy s Michalem Procházkou za málo známými perlami přírody kladenského okresu se spoustou zajímavých informací o floře, fauně či geologii.

Historické vycházky

Málokdo toho ví o historii Kladna tolik jako Zdeněk Pospíšil. Ve spolupráci s Městským informačním centrem pořádáme každý rok několik tematických vycházek.

Vydávání knih

Pomáháme na svět publikacím s regionálním zaměřením nebo od kladenských autorů. Zaměřujeme se na literaturu faktu, ale tu a tam vydáme i jiný žánr.

Kladno 4 better living

Dlouhodobý komunitní projekt, jehož cílem je oživení sídliště pod kladenskými věžáky a diskuse o proměně jeho veřejného prostoru.

Kladenské osobnosti

Webová databáze významných, ale často pozapomenutých osobnosti Kladna z různých oblastí od kultury přes sport po politiku. 

Halda dalších akcí

Pravidelně se účastníme happeningu Ukliďme Česko a tu a tam nás napadne i nějaký další typ akce. Vedle toho se podílíme na řadě akcí jako partner/spolupořadatel.

Kladno minulé

Halda udržuje webový projekt Kladno minulé, který v roce 2008 založil Roman Hájek a Zuzana Vlčková. Na projekt přímo navazuje naše nakladatelská činnost.