Další akce

Každý rok organizujeme mimo naše kmenové akce i řadu dalších aktivit. Zapojujeme se do happeningu Ukliďme Česko, Ukliďme svět, pomáháme s naučnými vycházkami nejrůznějšího charakteru, pořádáme křty našich publikací, promítání a mnoho dalšího!

Zapojujeme se do happeningu Ukliďme Česko

Spolupořádáme Týden vědy a techniky

Vycházky, promítání a akce všeho druhu :-)

Křest každé naší publikace je společenská událost

Pořádali jsme také literární večery