Franta Baďura

Narodil jsem se a vyrůstal na vesnici v Posázaví; vyspěl a názorově se vyprofiloval v Kladně. Vyučil jsem se jako knihvazač a skončil jako knihovník. Mezistupeň knihkupec se (zatím) nekonal.

Svou původní profesí jsem se živil dlouho, celých patnáct let. Mezitím jsem stačil na přelomu milénia dálkově vystudovat pětiletou obchodní akademii a následně tříleté bakalářské studium Mediální a komunikační studia, obor Jazyková a literární kultura, na Pedagogické fakultě v Hradci Králové u docenta Jana Dvořáka. V roce 2005, po patnácti letech v různých knihárnách, zamířily mé kroky do knihovny, a to přímo té Národní. 

Člověk míní, život mění; po více jak šesti letech v Národní knihovně mě v roce 2011 čekala zcela nečekaná, pro chlapa netypická role rodiče na plný úvazek. Stal jsem se pěstounem čtyřletého, zdravotně postiženého
Kryštofa, a se svým partnerem se tak katapultoval mezi českou "elitu" jako
jedna část z registrovaného páru, který jako oficiálně první v České
republice vychovává dítě, zcela upřímně a bez zapírání se.

Svůj veskrze pozitivní vztah k literatuře a divadlu jsem v prvním desetiletí jedenadvacátého století úročil v amatérském divadelním uskupení, pořádáním literárního festivalu Literární vysočina, publikováním článků na internetu a v nespočtu literárních klubových večerů.

V těch rád pokračuji i tady v Kladně. Zaměřuji se v nich na zaznamenávání a uchovávání kladenské literární paměti a mapuji minulou a současnou literatury v kladenském regionu.