1. 12. od 19:00 | Science Café o online radikalizaci mládeže

27.11.2022

Online prostředí přináší mnohá nebezpečí. Jedním z nich je extremistická propaganda, manipulace a výzvy k násilí, které už i malé děti mění v nebezpečné extremisty. Je možné tomuto fenoménu čelit? A jak radikalizaci včas rozpoznat?

O tom bude mluvit doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Ve čtvrtek 1. 12. od 19:00 v restauraci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, nám. Sítná 3105.

Science Café v Kladně pořádají spolek Halda ve spolupráci s FBMI ČVUT.