Science Café 24. 9. | Chytré polymery a léčba nádorů

08.09.2019

Po prázdninové pauze rozjíždíme osmou sezónu Science Café na Kladně. Zářijové téma? Chytré polymery aneb Jak čeští vědci přispěli k diagnostice a léčbě nádorů.

Hostem bude Mgr. Martin Hrubý, DSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., oddělení Nadmolekulárních polymerních systémů

Hybridní polymery spojují výhody přírodních polymerů (např. cukrů) a polymerů uměle vyrobených. Podrobněji se podíváme na dvě možnosti jejich využití – zobrazení zhoubných nádorů a jejich metastáz ve spádových lymfatických uzlinách, které usnadňuje práci chirurgů, a kombinaci radio- a imunoterapie zhoubných nádorů

V úterý 24. 9. od 19 hodin v přízemí budovy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT (nám. Sítná 3105, Kladno).

Science Café Kladno pořádá Halda ve spolupráci s FBMI ČVUT.