Science Café 10. 5. | Jak se zrodil fenomén nano?

23.04.2018

Pojmy jako nanotechnologie, nanočástice nebo nanostruktury jsou už dnes běžnou součástí našich životů. Jak ale v 80. letech všechno začalo? O tom - a také o potenciálu NANO pro budoucnost – bude mluvit přímý účastník prvotních výzkumů, profesor Anton Fojtík.

Anton Fojtík je někdy označován jako otec nanotechnologií v Česku, protože jako první český vědec publikoval v roce 1983 stať o nanostrukturách. Nanotechnologiemi se zabývá už téměř 40 let. Na konci 70. let zkoumal nanostruktury v USA. V 80. letech působil v předních německých výzkumných laboratořích, jako byl Hahn-Meitner Institut v Západním Berlíně, TU Mnichov, Argon National Labolatory v USA atd. Od konce 90. let vede výzkum v oblasti nanočástic na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Přijďte na poslední Science Café v akademickém roce 2017/2018.

Pořádáme ve spolupráci s FBMI ČVUT.