Michal Procházka

Od jara 2014 pořádám v rámci Haldy exkurze do přírody v okolí města Kladna a na území Přírodního parku Džbán. 

Od roku 2013 studuji Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání.

Mým největším koníčkem je příroda. Převážně se věnuji botanice, ale zajímá mě i entomologie a ornitologie.

Kromě toho se zabývám fotografováním. Účastnil jsem se několika fotografických kurzů a jsem pravidelným posluchačem přednášek Přírodovědného fotoklubu PřF UK. Snažím se oba své zájmy propojit prostřednictvím fotodokumentace české přírody.

Soustředím se hlavně na oblast Přírodního parku Džbán a na přírodu bývalého okresu Kladno. Své fotografie zveřejňuji na sociální síti Facebook na stránce www.facebook.com/prirodni.park.dzban.

e-mail: m.prochazka@natur.cuni.cz