Mezi alembikem a spilkou

Sládek kročehlavského pivovaru Otakar Zachar představuje výraznou, byť dnes poněkud opomíjenou postavu kladenské historie. Zachar byl všestranný člověk s mnoha zájmy, zabýval se vědeckým výzkumem na poli bakteriologie či kvasné chemie, studoval dějiny chemie a alchymie - ale zároveň se zajímal
o spiritismus, psal beletrii a od roku 1907 vydával pivovarnický časopis Sládek.


Zachar ve své době patřil ke kulturní elitě bouřlivě se rozvíjejícího Kladna, skrze jeho životní osud tak můžeme nahlédnout do této dodnes poměrně málo probádané epochy. Jiří Mika ve své knize popisuje i Zacharův pohnutý osobní život, mimo jiné jeho pozoruhodné přátelství s malířem Mikolášem Alšem. Knihu doplňuje řada dobových fotografií.

  • autor: Jiří Mika
  • ISBN:978-80-905223-0-5
  • vázaná, 208 stran
  • 15 × 20,5 cm
  • vydání: listopad 2012
150,00 Kč 249,00 Kč