Petra Líbová

místopředsedkyně Haldy

oplývá haldou nápadů 

V Haldě mám na starost hlavně knížky - zlom textu a jejich grafickou úpravu. Komunikaci s autory - tu moc ráda :) Také zpracovávám kalkulace a zajišťuju výrobu.

Založila jsem a vedu Montessori mateřskou školu a klub v Kladně. Snažím se rodičům a dětem pomoci objevovat úžasnou pedagogiku Marie Montessori.

Působím také jako lektorka výtvarných kroužků a kurzů. To mě moc baví, protože můžu svou kreativitu pustit z otěží. Teda skoro ;)

Už jen okrajově navrhuju a šiju textilní hračky, vyrábím keramické dekorace a šperky... Prostě dělám, co mě baví a mám štěstí, že mě to uživí.

Podílela jsem se na vydávání kulturní revue Kladno Záporno od jejího vzniku. Z tohoto projektu se také známe s Romanem Hájkem. Když jsme zjistili, že máme podobné vize, naladění a že se nám spolu dobře pracuje - jsme oba sovy, co pracují po nocích a máme zhruba stejné pracovní tempo, založili jsme Haldu.

Věřím ve spolupráci podobně naladěných lidí a jásám, když začne společensky přínosná věc vznikat mimo oficiální instituce.

Zvláštní schopnost: spojování lidí :)

Osobní webovky:
www.montessoriklub.cz / www.vbarvach.cz / www.hlinenka.cz