Radka Trojanová

Od střední školy se vážně zajímám o přírodní vědy, zejména o biologii. Ještě během studia na kladenském gymnáziu jsem se zapojila do projektu Otevřená věda II, který umožňuje nadaným studentům podílet se na vědecké práci.

Svou práci o strupovitosti jabloní jsem pak představila jak na konferenci k tomuto projektu, tak i v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Zřejmě už tady pramení moje náklonnost k vědě a poznávání nových věcí. A odtud zas nebylo daleko k organizaci vědeckých večerů Science Café v Kladně.

Nyní studuji všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK.
Ve volném čase se věnuji turistice a hře na klasickou kytaru. Od roku 2012 také pracuji jako průvodkyně na zámku Dobříš.